skip to Main Content

Mentaltest (MT)

Svenska Brukshundsklubben har erbjudit även andra hundklubbar att deltaga i mentaltestning med åtföljande officiell resultatregistrering.  Vill Du alltså mentaltesta din hund föreslår vi att Du kontaktar brukshundsklubben på din hemort. Mer information hittar du på Brukshundsklubbens hemsida.

Back To Top