skip to Main Content

Ny redaktör till Bretonbladet söks!

Undertecknad har avgått som redaktör för Bretonbladet men kommer att sammanställa det material som influtit så att det kommer ut en medlemstidning till jul.

Jag har nu varit redaktör för Bladet cirka 10 år om jag inte minns fel, och det är därför lämpligt att någon annan tar över med nya friska krafter och idéer! Det är ju synd om Bladet dör, det borde rimligen finnas en eller annan bland våra nästan 260 medlemmar som kan ta över stafettpinnen. Naturligtvis kommer denna/denne att få all möjlig hjälp på vägen. Jag tillhör styrelsen men det är alls inget krav att redaktören gör det.

Du som vill göra en insats för vår klubb och känner dig manad- kontakta mig eller någon annan styrelsemedlem. 

Kjell Lundberg
Vice ordf,  samt fd redaktör för Bretonbladet

 Kjell

 

 

 

 

 

 

Back To Top