skip to Main Content
Ny Rutin För återbetalning Anmälningsavgifter Jaktprov

Ny rutin för återbetalning Anmälningsavgifter Jaktprov

Fr o m Jaktåret 2017/2018 gäller nedan rutiner för återbetalning av anmälningsavgift till Bretonklubbens jaktprov.

 • Hela anmälningsavgiften betalas tillbaka, om en hund blir bortlottad att få starta på ett fullbokat jaktprov
 • Om hundägaren avanmäler en hund, med giltig frånvaro, återbetals 75 % av anmälningsavgiften
 • Resterande 25 % behåller Bretonklubben i administrationskostnad
 • Om avanmälan sker utan giltigt frånvaro, återbetalas ingen anmälningsavgift
 • Till giltig frånvaro räknas:
  • Hundägare/förare eller hund har blivit sjuk eller skadad
  • Bekräftelse på sjukdom/skada från annan person än hundägaren ska kunna visas upp
  • Löptik
  • Avanmälan ska ske så tidigt som möjligt till aktuell Provledare
 • Det är hundägarens eget ansvar, att begära återbetalning av anmälningsavgift, genom att skicka mail med kontouppgifter till kassor@breton.se
Back To Top