skip to Main Content

Nya regler vid resa med hund 12-01-23

Vid resa utomlands gäller nu för vissa länder krav på avmaskning. Denna skall utföras under överseende av veterinär och dessutom bokföras i hundens pass.

Se nedanstående länk för detaljer.
 
http://www.skk.se/nyheter/2012/3274/avmaskningskrav-vid-resa-till-finland/

Back To Top