skip to Main Content

Nya reviderade regler för Årets Bretoner gäller från första januari 2014

Nya reviderade regler fastställdes vid förra årsmötet att gälla från och med detta år. Förutom utmärkelserna Årets Breton, Årets Unghund samt Årets Allroundhund har vi även Årets Utställningshund.

Detaljerna om detta samt hur poängberäkningen går till finns i ett dokument under fliken om oss.

Gaia, Årets unghund 2013
Gaia, Årets unghund 2013
Back To Top