skip to Main Content

Nytt regionombud i Mälardalen/Värmland/Västmanland/Närke

 
Erik Lind boende i Nacka kommer att axla den viktiga uppgiften som Regionombud i ovan nämnda region. Erik har två Bretoner och kommer att vara till stor nytta för medlemmarna i regionen samt för Bretonklubben.
Vi hälsar Erik välkommen in i klubbens funktionärsskara och önskar lycka till.
Samtidigt vill vi tacka Sangita och Mikael Jonsson för deras tid som RO, de
flyttar norrut och vi hoppas att få återse dem som funktionärer!
Eriks kontaktuppgifter finns på sidan Regionombud.
 
Eric Lind
Back To Top