skip to Main Content

Planerad parning i Lill-Gemons Kennel

Parning planeras i februari mellan Suhlegan NG Kenneth SE36269/2021 och Lill-Gemons Lava SE54789/2017. Se 

Back To Top