skip to Main Content

Projekt om kennelhosta från Sveriges Lantbruksuniversitet

Man söker kunskap om kennelhosta och vill därför ha kontakt med hundägare vars hundar drabbas. Se förutsättningar och kontaktpersoner nedan!

 

Information om projektet Kennelhosta hos hund

Kort bakgrund om projektet

Kennelhosta är en välkänd sjukdom som oftast är lätt att känna igen. Diagnosen ställs vanligen kliniskt utan att fastställa vilka virus och/eller bakterier som är sjukdomsorsaken. Det finns därför begränsad kunskap om vilka smittämnen som förorsakar sjukdomsutbrott. Detta projekt syftar till att ge en bild av smittläget i Sverige, information som är viktig för att kunna förebygga sjukdom och förhindra smittspridning.

Vilka hundar får vara med i projektet?

Hundar som har typiska symtom på kennelhosta (karakteristisk hosta). Hunden ska ha uppvisat symtom maximalt en vecka (max 7 dagar).

Friska kontrollhundar ska komma från ett hushåll där inga hundar har uppvisat symtom på kennelhosta det senaste halvåret. Maximalt två hundar som bor i samma hushåll provtas.

Vilka hundar får inte vara med i projektet?

Hundar som har hostat mer än en vecka (7 dagar). Ytterligare hund om två hundar från hushållet redan är inkluderade. Hundar som behandlas med antibiotika vid provtagning.

Vilka prover kommer att tas?

  1. Topsprover från nos och svalg för virologiska och bakteriologiska analyser.

  2. Serum för analyser av akutfasprotein (C-reaktivt protein, CRP) och

    antikroppar.

  3. Helblod (EDTA) med utstryk för blodcellsanalys.

För mer information kontakta: Jonas Wensman, projektledare (tfn: 018-671446, Jonas.Wensman@slu.se)  Uppdaterad information kommer även att finnas på Facebook, klicka här.

Lokala kontaktpersoner: Cecilia Palmers/Karin Kriström, Djursjukhuset Albano, Danderyd (tfn: 08-50530400); Sofia Hanås, Djurkliniken Västerås (tfn: 021- 411086); Ulrika Dreimanis, Regiondjursjukhuset Helsingborg (tfn: 042-168000); Kicki Östensson, Veterinärmottagningen Kusthöjden, Härnösand (tfn: 0611- 20000); Ann-Mari Kjellgren, Västra Djursjukhuset, Västra Frölunda (tfn: 031- 450700) 

 

Almkullens Alonso Ägare: Mats Andersson

Back To Top