skip to Main Content

Rapport från den allmänna dressyrkursen för valpar och unghundar i Umeå 12/1 – 13/1 2019.


Totalt tolv ekipage från Luleå i norr, Sollefteå i söder och Tärnaby i väster fanns med under två intensiva dagar i Umeå, med sin ”matte” och ”husse” eller för några ekipage båda två. Elva Breton ekipage och ett irländskt ekipage fanns med. Deltagande hundar från vänster i bild, Red Garlic´s Jamenson” (ej kursdeltagare, visningshund vid olika moment), ” Lill-Gemons´s Leopold”, ”Venatu Artemis”, ”Otto”, Ag Mimi, ”Brännabuas Champagne”, ”Crillos G Greven”, Rickardssons Klimpen”, Crilos G Cava, ”Iggy”, ”Movits”, ”Den röde Jägarens Aska” och ”Kruttönna’s Smirnoff” 

Teori blandades med praktiska övningar, allt från enkla allmänna dressyrmoment till moment anpassade för fågelhundars dressyr.  Syftet var attge deltagarna grundläggande kunskap om hur hunden fungerar, hur de går tillväga vid inlärning, vikten av ledarskap och hur deltagarna själva ska kunna vidareutveckla sina hundar inför kommande fågeljakt, eventuella jaktprov etc.

Utvecklingen för alla hundar under de två intensiva kursdagar var stor. Under dag två visade sig hundarna vara mogna för svårare övningar. Flera moment kunde snabbt genomföras för att succesivt öka svårigheten i övningarna – imponerande med tanke på hundarna ålder. Trivseln i gruppen var hög och alla delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Kursen avslutades med en kortare utvärdering från alla ekipage,  i stort sett alla gav ros för genomförandet, lokalerna och upplägget. Dessutom redovisades vad föreningen och regionen planerar för 2019 samt en inbjudan till kommande måndagsträffar för region södra Västerbotten i Umeå. Deltagarna önskade även fler kurstillfällen med liknande innehåll framledes, gärna med levande fågel etc.

Ett stort tack ska riktas till Per-Ivar Norell här tillsammans med ”Kruttönna’s Smirnoff”, som ordnat med fantastiska lokaler och träningsytor så att kursen kunde genomföras på ett magnifikt sätt.

Per-Ivar och Smirnoff

Anders Burwall vill passa på och tacka deltagarna för en trevlig helg i fågelhundens tecken. 

Back To Top