skip to Main Content

Rapport från träning i Jämtland 18/8 2012

 

 

 

 

 

 

 

Lördagen  den 18 augusti  hade Bretonklubbens Jämtlandssektion  en  träningsdag i Grubbdalen, beläget i Jämtlands  nordvästra  ”hörn”.

Träningsmarken som våra hundar tog i besiktning var en ansenligt stor myrterräng. Under den klarblåa himmelen spekulerade vi över hur  många fågelkontakter våra Bretoner skulle få under dagen. Det är ont om fågel i år, sa någon. Fågelinventeringen har bland annat visat på lite fågel och sent kläckta kullar.

Första släppet visade på ystra hundar. Pella som var i fjällnära terräng för första gången ”stötte” upp en ripa, med följande eftergång. Helt klart fanns det fågel i terrängen. Fram till lunchpaus hade våra hundar haft fyra fågelkontakter, efter lunch hade vi sex fågelkontakter.

Innan vi vände tillbaka till våra bilar plockade  Andreas  fram sin medhavda  ripa, nu skulle hundarna  få träna lite apportering. Det visade sig att bland våra hundar fanns en hund med naturliga och spontana färdigheter för apportering. Det var Sally  blott sex månader som för  första gången apporterade, och dessutom en halvtinad ripa.  Sally gjorde  tre fina apporteringar med positivt stöd från  sin husse.

Som uppmuntran inför kommande träning  överlämnade  Andreas och Magnus  lite  hundfoder till Sally och Tove som under dagen  visat på gott fågelarbete. 

Fotograf för bägge bilderna är Björn Gunnarsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top