skip to Main Content

Resultat Dundret 6-7 okt

Starten för lördagens prov på Dundret fick skjutas upp p g a dimma. Sen var det tungt före och dåligt med fågel. Men två hundar lyckades ändå komma till pris. 

Resultat från Dundrets första dag lördag 6 okt

2:a pris Ökl Rickardssons Saxa ä/f Petter Rosborg
2:a pris Ekl Tiellas KI Dirty Harry  ä/f Erling Wikman

Resultat söndagen 7 okt

2:a pris UKL Soltind ä/f Tommy Nilsson

Domare: Ronny Andersson

Bretonklubben gratulerar pristagarna! 

Lördagens pristagare: Petter & Rickardssons Saxa och Erling & Tiellas KI Dirty Harry

Back To Top