skip to Main Content

Ripinventering – 2015 – Fortsatt ökning av ripstammen!

Årets inventeringsresultat inger gott hopp inför jakten!

Under 20 år har Sveriges Lantbruksuniversitet utfört en årlig ripinventering under de första två veckorna i augusti på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtland, Västerbotten m fl.

Inventeringen omfattar ett antal fasta stora provytor med spridning över länen. På varje provyta ytförs linjeinventeringar. Dessa inventeringsresultat ligger till grund för hur mycket avskjutning som tillåts på den statliga jaktmarken.

Resultaten från årest ripinventering är ännu inte sammanställas, men kommer publiceras på  Länsstyrelses hemsida.

Ett preliminärt utlåtande från Urban Johansson, Länsstyrelsen Jämtland:
Oro har funnits bland jägare att den kalla och sena våren och sommaren skulle ha påverkat ripan negativt. Preliminärt visar resultatet från inventeringen på en fortsatt ökning av ripbestånden under 2015 både i södra och norra delen av länet men med lokala avvikelser”

Bretonklubben är representerade på tre av dessa provytor. På två av lokalerna Stekenjokk och Gällivare ser föryngringen väldigt fin ut. Stora fina kullar på 7-8 normalstora kycklingar. I Stekenjokk var riptillgången bland de tre högsta sen inventerinen startades. Antal ripor var ca 25 % högre mot i fjol. I Ljungdalen var det däremot sämre resultat. Där var det få kullar med små pipkycklingar.

Nedan foton från Stekenjokk där de flesta hundar var bretoner även i år.

Skrållan och Gnista Stekenjokk-15
Suhlegan Diana och Ripvidets Gnista

Knott Stekenjokk-15
Mycket knott detta år – Claes smörjer in sig

Lennart o Claes Stekenjokk-15
Lennart och Claes fikar

Snö Stekenjokk-15
Ovanligt sen vår och nysnö under sommaren gjorde att vi hade ovanligt mycket snö

Stekenjokk-15

Fika med knott Stekenjokk-15
Micke och Lennart fikar Skrållan, Gnista och Långnils Adstens Nitro

Dimma Stekenjokk-15
Dimmigt på morgonen

Zentas första stånd Stekenjokk-15
Unghunden Zenta har sitt första stånd med Teddy och Nikki

Blommor Stekenjokk-15
Den sena sommaren gav även ofantligt blomtsetprakt på fjällen.

Lennart forsen Stekenjokk-15
Lennart vid forsen

Nevis Stekenjokk-15
McNevis har stånd

Lennart o Claes 2 Stekenjokk-15
Lennart&Nevis och Claes med pointrarna

Lennart fiskar Stekenjokk-15
Lennart fixar middagen

 

 

Back To Top