skip to Main Content

Ripinventering 2017

Årets inventering är i full gång. Stekenjokk är färdiginventerat och resultatet inte uppmuntrande.

Jag har inventerat området i 10 år och årets resultat är det sämsta vad gäller totala antalet observerade ripor.

Sett över denna 10-års period har kycklingarna som helhet heller aldrig varit så små och dåligt utvecklade. Det flesta har varit i storlek som små starar och en del som gråsparvar – inget vitt på kycklingarna överhuvudtaget.

Preliminära uppgifter från norra Härjedalen antyder att man även där haft få kullar och en del kullar med små och dåligt utvecklade kycklingar.

Jägarförbundets inventering i norra Dalarna visar däremot en troligt uppgång för ripstammen med fina kullar.

Ungfågeln i Stekenjokk kommer enligt min bedömning inte att vara jaktbar på premiären den 25 augusti och många kycklingar kommer fortfarande att vara mycket beroende av hönan. 

Lennart Berglund

Gruppledare inventering Stekenjokk

Stekenjokk_17

Stekenjokk_17_Lill-Gemons Tego

Stekenjokk-17_Zenta

Stekenjokk-17_Ripvidets Gnista

Back To Top