skip to Main Content

Ripinventering 2014

Resultaten från Ripinventeringen från 2014 håller på att sammanställas. På de flesta håll är det riktigt bra resultat. Gott hopp inför måndag!

De flesta inventeringsorter har stor uppgång mot 2013. Många lokaler har en fördubbling och en del har ytterligare ökning av den totala ripstammen. Några få ställen i Norrbotten har inte samma positiva trend som övriga lokaler. Generellt är det stora kullar 8-12 kyklingar. Många kyklingar är väl utväxta. Fjällriporna har också ökat.

Inventeringen utförs av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) på uppdrag av Länsstyrelsen. Ripforskaren Maria Hörnell Willebrand håller i inveteringen.  Resultaten från Västerbotten finns utlagda på deras hemsida, och kommer även inom kort på Jämtlands sida. Nedan har Västerbotten skrivit om inventeringen.

Årets inventeringar genomfördes som vanligt de första två veckorna i augusti. Förhållandena var tämligen goda, dock var det varmt under vissa av inventeringsdagarna vilket givetvis påverkar hundarnas prestanda. Detta hanteras dock när beräkningarna av populationsdata genomförs.  

Resultaten har nu kommit och visar att en fortsatt ökning av har skett under 2014 ripbeståndet i inventeringsområdena både i södra och norra delen av länet. Från mycket låga siffror under 2012, en ökning 2013 så ligger årets tätheter på siffor med goda beståndstätheter inför årets jaktsäsong. Detta förklaras framförallt av en mycket bra föryngring med stora kullar av ungfågel. Få och stora kullar innebär vanligen att det är lättjagat (lätt att hitta stora kullar jämfört med ensamma fåglar eller mindre ansamlingar av fåglar).

Med resultaten som hittills är sammanställda, utalar sig Maria i Svensk Jakt om 2014 som ett toppår,

Ripinventering i Stekenjokk -många bretoner

För femte året i rad, utfördes ripinventeringen i Stekenjokk av huvudsakligen bretoner. Årets resultat var klart bättre än föregående år. Vi hittade 80 % fler ripor mot i fjol, på exakt samma linjer.

Stekenjokk-inventerarna var ett gäng på 14 personer med 13 bretoner, 4 korthårsvorstrar, 2 pointrar och 1 munsterländer. Vi hade soligt och härligt väder, men väl torrt och varmt för hundarna att jobba.

Klicka här för att se fler foton.

Mia, Rispa, Asti, Skrållan och Gnista i Stekenjokk
Mia och Rispan&Asti – i förgrunden Skrållan&Gnista

Stekenjokk-14 Asti
Asti

Stekenjokk-14 Mia, Rispan o Asti 3
Mia, Rispan & Asti

Stekenjokk-14 Mia, Rispan o Asti-2
Mia och Rispan&Asti

 

Stekenjokk-14 Mia, Rispan o Asti
Mia och Rispan&Asti

Stekenjokk-14 Teddy&Nikki, Anki&Peter
Teddy&Nikki, Anki&Peter med vorstrar
 
Stekenjokk-14 Nevis
Lennart & Nevis

Back To Top