skip to Main Content

Lathund för anordnande av särskilt prov

  •  Kostnader: 150 kronor till Bretonklubben per startande hund och dag. Detta skall täcka klubbens utgifter för stambokföring mm. Utöver detta fördelas kostnaderna för domarens och provledarens resa och uppehälle liksom kostnader för provmark mellan deltagarna. Anlitas skytt skall dennes kostnader för resa och uppehälle också fördelas mellan deltagarna.
  • Provmark, domare och provledare ordnas av den som ansöker om provet. Särskild skytt behövs endast under jakttid och ordnas också av den som ansöker om provet
  • Uppgifter om tid, plats, domare, provledare samt antal möjliga starter samt om dessa är besatta skickas till jaktprov@breton.se absolut senast en vecka före provet. OBSERVERA: Särskilt prov får inte anordnas närmare än 30 mil från närmaste ordinarie prov samma datum.
  • Jaktprovsansvariga i SBnK skickar uppgifterna vidare till SKF/Marie Nylander, senast 3 dagar före provet, som ser till att provet annonseras på SKFs hemsida.
  • Provledaren sköter alla penningatransaktioner SAMT har ansvar för att alla dokument såsom generalprotokoll, provkritik och övriga handlingar snarast skickas till jaktprovsansvarig i Bretonklubben som sedan skickar detta vidare till SKF/Marie Nylander.
Back To Top