skip to Main Content

Breton-Mello Lörd 20 april!

Under middagen efter Årsmötet i Klimpfjäll lörd 20 april kommer vi ha Breton-Mello!  Skicka in ditt bidrag senast 10 april! 

Alla bidragen kommer spelas in inför Breton-Mello och läggas ut på breton.se på tisdag. De kommer även framföras under middagen vilket vi kommer sända live på Facebook (om tekniken är med oss)

Alla Medlemmar som inte kan vara med i Klimpfjäll kommer kunna rösta digitalt före kl 18 den lörd 20 april (=Folkets Röster) och Middagssällskapet kommer rösta under efterrätten (=Juryns röster).  Alla röster kommer vägas lika och summeras och en vinnare kommer utses under kvällen.

Den vinnande sången kommer sjungas vid våra fester och middagar. Ett sånghäfte kommer tas fram med alla bidragen.

Nedan har ni förutsättningarna: 

  • Klubben behöver en bra Breton-sång.
  • Skriv en ny text till en välkänd, lättsjungen melodi som vi kan använda på våra event. Texten ska så klart handla om Breton på ett eller annat sätt.
  • Skicka in ditt bidrag till bretonbladet@breton.se senast 10 april.
  • Bidragen kommer presenteras på Årsmötet 20 april och under middagen efter Årsmötet ska vi rösta fram en vinnande text
  • Naturligtvis väntar en liten belöning.
Back To Top