skip to Main Content

Tack Lillemor!

Lillemor  Eliasson
Lillemor

1999 arrangerade Sven Danielsson Svensk Bretonklubbs första skogsprov på Hemsta i Åsele.  När anmälningstiden gick ut fanns det inga anmälda. Sven ringde då runt till alla kända bretonägare i närheten. I Storuman, ett norrländskt stenkast från Åsele, bodde de ganska nyblivna bretonägarna Lillemor Eliasson och Tommy Markström och det var med stor tvekan (enligt Sven) som paret till sist infann sig.

Aktiviteten gav hur som helst mersmak och intresse för både jaktprov och klubbarbete. 2003 tog Lillemor över uppdragen som kassör, medlemsansvarig och även uppdraget som jaktprovsansvarig.

Det hade då varit ganska turbulent i klubben under några år och omsättningstakten på styrelsemedlemmar hade varit hög. Med Lillemor kom en ekonomisk och organisatorisk stabilitet. Ordföranden, sekreterare och övriga styrelsemedlemmar fortsatte att komma och gå men Lillemor såg till att det hela fungerade och bidrog mycket starkt till ordning och utveckling.

Ett försvarligt lager av skinn på näsan, en mycket bestämd vilja och ett stort skratt – det är Lillemor. Perfekt arrangerade jaktprov – det är Lillemor. Särskild omtanke om alla nya klubbmedlemmar – det är Lillemor.

Det arbete som Lillemor gjort för vår klubb under dessa år kan inte nog överskattas. Vi säger därför stort, stort tack för ditt utomordentliga arbete under alla dessa år när du nu drar dig tillbaka från styrelsearbetet.

Svensk Bretonklubb genom

Lennart Berglund

Ordförande

Back To Top