skip to Main Content

sally-med-valparFrågor om avel skickas till avel@breton.se

Valpkullar

Uppfödare & Information till uppfödare

Hälsa

Bretondatabaser

  • SKK Hunddata
  • SKK Avelsdata – med bl:a provparning
  • Norsk Bretonbas
  • Finsk avelsdata

Svenska kennelklubben – regler och råd om uppfödning

Back To Top