skip to Main Content

Tullgarn – Swedish Game Fair 29-31 maj

På Tullgarns Swedish Game Fair-mässa med ca 20 000 besökare, hade SKF en monter där Micke Sjölander och Thomas Ektström representerade Bretonklubben.

Intresset för Breton tycks öka hela tiden och vi stötte på en del potentiella köpare. Fördelen med dessa mässor är att kunna förmedla Bretonens goda egenskaper på ett personligt plan.

Trots en stor monter ihop med övriga hundraser inom SKF, var det endast Breton som representerades under hela mässan i Tullgarn.

Nu hoppas vi att fler glada och entusiastiska klubbmedlämmar vill hjälpa till vid kommande mässor!

Micke på Tullgarn
Back To Top