skip to Main Content

Uppdaterad HD och HQ lista för svenska bretoner

Det finns nu en uppdaterad lista under avel och dokument eller här. Där finns också ett dokument som beskriver bakgrunden till varför man bör bestämma HD och HQ värdet för sin hund.

Back To Top