skip to Main Content

Uppmaning till diskussion och synpunkter på Bretonklubbens jaktprovsreglemente.

 

Jaktprovsreglementet för breton och för de övriga raserna inom SKF revideras vart 5:e år och detta arbete pågår nu för fullt inom SKF och i de olika rasklubbarna. Arbetsgången är att rasklubbarna kommer med sina förslag till SKF som efter bearbetning där skickar vidare till SKK som fastställer för kommande 5-års period. SKK och SKF strävar efter att reglementena för de olika raserna ska vara så lika som möjligt eftersom det underlättar arrangemang på alla nivåer och för alla inblandade funktionärer som provledare och domare.

I SBnK har en grupp på 6 personer arbetat med revideringen och det är undertecknad Lennart B som är sammankallande och som representerar klubben i kontakterna med SKF. Gruppen har sammanställt 9(8) förslag till förändringar i reglementet där punkterna 6 och 8 är specifika för bretonrasen. Punkten 8 bortfaller eftersom den kräver ändring i championatreglerna och de är redan i praktiken fastställda för kommande 5 år – därför har jag satt den inom parentes. Punkten finns med för framtida diskussioner.  

Arbetsgruppen sammanställer inkomna synpunkter och har styrelsens mandat att bestämma vilka frågor vi skarpt ska driva mot SKF/SKK. Nedan länk till befintligt reglemente.

http://www.skf-specialklubb.se/jaktprov/provregler-42643148     

Vi uppmanar då till diskussion på klubbens Facebooksida https://www.facebook.com/breton.se/   och synpunkter kan även skickas via e-post till ordforande@breton.se

Nästa möte med SKF 22 april.

 

SBnK:
Förslag 1–6 och 9 gruppen i princip enig

 • Förtydliga att apport ska lämnas i förarens hand vid ”första pris”-apport (betyg 8-10). Vilt droppat framför förare sänker betyg på apporten med ett steg.
 • ”Udda raser” ska provas efter det reglemente som bäst motsvarar rasens provstandard i hemlandet.
 • Om medfört skarpt vapen felar och inget nytt kan anskaffas inom rimlig tid får startpistol 9 mm användas
 • Förtydliga skrivningarna kring säkerheten vid prov med skarpt vapen. Förare (och domare) får under inga omständigheter befinna sig framför skytten.
 • Sänk tidskravet för 1: a pris i unghundsklassen till 45 min.
 • Införa kastapport i Unghundsklass för breton – för 1: a pris krävs godkänd apport. Missat apport/avstående från apport/knallapport kan ge 2: a pris. Förare kan önska fällning i unghundsklass och domare avgör.
  1. Fördelar – komma igång med apportträning tidigt, tvätta bort ryktet att bretonen är en dålig apportör (hävdas i vissa kretsar), jaktetiskt riktigt eftersom man inte får jaga om man inte har en fungerande apportör
  2. Nackdelar: Skulle kunna höja tröskeln för bretonägare att delta på jaktprov (observera då att apport inte är krav för deltagande eller pris), skulle kunna stressa omogna hundar.

 

 

Pågående diskussioner i SBnK

 • Införa ”friminut” i första släppet i linje med FCI prover på kontinenten (vid kvalitetspartier, inte segrarklass, dock inte gälla vid grovt olämpligt eller oacceptabelt beteende hos hund)
  1. Fördelar: ”Shit happens” – du har åkt 50 mil och din hund och partnern springer rakt in en kull – eftergång – hem 50 mil… Skönt om man som domare har större utrymme att fria i sådana fall.
  2. Nackdelar: Mjukisvarning, slapphet, domare som töjer på minuten…

 

 • (Införa krav på att ha utfört godkänd Apportruta en gång för att få ett Jaktchampionat)

Observera att vi i gruppen inte diskuterat apportruta a la vorsther eller waimaraner utan en apportruta med enbart jaktbart fågelvilt liknande den de engelska raserna har i Sverige.

Apportprov kan arrangeras i samband med vanligt Jaktprov och särskilda Apportprov godkänns också – (alternativt börjar SBnK med apportkurser och från jaktprov fristående apportprov med diplom, etc.)

 1. Fördelar: Höja kraven för jaktchampionat, verkligen dokumentera bretonen som den duktiga apportör den är om den får rätt träning.
 2. Nackdelar: Krånglar till det. Mera administration för klubben, SKF och SKK. Problem att arrangera proven på rimligt många ställen i vårt långa land. Bretonklubbens domare inte utbildade i eftersök.

PUNKT 8 ÄR DÅ ALLTSÅ INTE LÄNGRE AKTULL I DENNA OMGÅNG AV REVIDERING.

Andra förslag från Bretonklubben.

 • Ta fram ett gemensamt jakprovsprotokoll för alla raser i samband med digitaliseringsprojektet(det pågår ett samarbete Bretonklubben/många andra raser/SKF/SKK för att ta fram ett modernt administrativt stöd för jaktprovsarrangemang)
  1. Fördelar. Underlättar för alla inom bretonvärden om protokollet följer Bretonklubbens mallar.
  2. Nackdelar: Försvårar för bretondomare och provledare om det skulle ändras i en riktning som inte passar oss.

 

 

För arbetsgruppen

 

Lennart Berglund

 

 

 

Back To Top