skip to Main Content

Valberedningen vill ha synpunkter.

Vi i valberedningen håller på att skicka ut en enkät där vi ger alla medlemmar möjlighet att ge oss förslag på ordförande och ledamöter samt input till nya styrelsen i sitt kommande arbete.

Vi hoppas på stor respons.

Enkäten kommer att sändas till samtliga e-postadressen som finns i medlemsförteckningen men google tvingar oss att dela upp sändningen på 5 dagar.

Senast 2021-05-06 vill vi få in svaren. Om Du inte fått något mail på söndag 25 april så kan du kontakta birgittaradman@gmail.com

Alla svar är helt anonyma, därför kan vi inte kontakta dig som medlem utan vi måste be er kontakta oss om ni har något speciellt att dryfta.

Birgitta Rådman, birgittaradman@gmail.com

Magnus Löfgren, lofgren.olenas@telia.com

Ingvar Johansson, bjorkasgard@brinet.nu

Med vänlig hälsning

Birgitta Rådman

Kommentar från Styrelsen:
Vi tycker att Valberedningen tagit ett riktigt bra initiativ med denna enkät!
Vi hoppas att vi kan få flera förslag på bra kandidater som även förhoppningsvis kan tänka sig ställa upp som ordförande. Om vi får flera kandidater, vill vi genomföra ett demokratiskt val av ordförande på Årsmötet, som genomförs i samband med 45+ – Jubileumet i Älvkarleby 30 juli – 1 aug, då vi hoppas att många Medlemmar kommer så ni alla kan göra er röst hörd. 

Back To Top