skip to Main Content

Vår djupaste sympati till Ukraina – Uppdaterat 4 mars

SKKs ställningstagande gällande Ukraina – Uppdatering

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse har haft ett extra styrelsemöte den 3 mars med anledning av situationen i Ukraina och den senaste tidens utveckling. Vid mötet beslutade Centralstyrelsen om några ytterligare ställningstaganden.

Svenska Kennelklubben anser, liksom många andra kennelklubbar och hundvänner runt om i vår värld, att Rysslands aggression mot Ukraina är helt oacceptabel och något som Svenska Kennelklubben tar starkt avstånd ifrån. Krigshandlingar har aldrig och kommer aldrig föra något gott med sig. I det som nu händer finns bara förlorare. Svenska Kennelklubben tar också starkt avstånd från Belarus inblandning och stöd till Rysslands agerande i det pågående kriget i Ukraina

Vi känner djup sympati för våra hundvänner och deras hundar samt alla människor i Ukraina. De utstår stort lidande för sitt lands frihet och demokrati.

Vi känner också sympati för våra ryska och belarusiska hundvänner, som har ett politiskt ledarskap som försätter landet och folket i en förnedrande och destruktiv situation.

SKK kommer tillsvidare inte att skicka representanter till hundevenemang i Ryssland eller Belarus. Det innebär att inga svenska domare tillåts döma på utställningar, prov och tävlingar i Ryssland eller Belarus.

SKK kommer tillsvidare inte tillåta att hundar ägda av personer bosatta i Ryssland eller Belarus att delta på utställningar, prov eller tävlingar, som anordnas av någon svensk klubb inom Svenska Kennelklubben. Förbudet gäller även domare som är auktoriserade av Ryska Kennelklubben, RKF, eller Belarus Kennelklubb, BCU.

Från den 15 mars och tillsvidare kommer SKK inte att registrera importerade hundar från Ryssland eller Belarus. Detta gäller oavsett när hunden togs in i Sverige.

Centralstyrelsen beslutade att avsätta SEK 100 000 till stöd för medlemmar och hundar från Ukrainska kennelklubben. Av medlen avsätts hälften till den fond som FCI håller på att upprätta. Den andra hälften kommer att avsättas för att stödja de Ukrainska flyktingar som har med sig sin/sina hundar till Sverige.

SKK har en fortsatt dialog med Jordbruksverket, avseende eventuella särskilda åtgärder vid införsel av hundar från Ukraina.

SKK har uppmärksammat att husdjur inte är välkomna till svenska skyddsrum. SKK kommer att skriva till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i ärendet, då SKK anser att husdjur ska kunna vistas i skyddsrum med sin familj.

Som enskild medlem/hundägare kan du stödja Ukraina genom t.ex. Röda Korset och Radiohjälpen.

Se Jordbruksverkets länk för införsel av hundar från Ukraina

SKK samlar information på sidan SKKs åtgärder gällande Ukraina

____________________________________________________________

2022-02-28

SKK har tagit ställning gällande Ukraina 

Vi vill uttrycka vår djupaste sympati till alla som drabbas och lider av kriget som sker i Ukraina. Svenska Kennelklubben tar starkt avstånd från Rysslands helt oacceptabla handlingar.

Krigshandlingar har aldrig och kommer aldrig att föra något gott med sig. Det lidande som våra hundvänner och alla människor i Ukraina tvingas utstå för sitt lands frihet och demokrati är helt oacceptabelt. Vi vill också uttrycka vår sympati för våra ryska hundvänner, som har ett politiskt ledarskap som försätter deras land och folk i en förnedrande och destruktiv situation.

Vi deltar inte på evenemang i Ryssland

Svenska Kennelklubben tar tillsvidare avstånd från hundevenemang i Ryssland. Vi kommer inte att sända representanter till några ryska hundevenemang. Inga svenska domare tillåts heller att döma på utställningar, prov eller tävlingar i Ryssland.

Inom kort kommer Svenska Kennelklubbens centralstyrelse att fatta beslut om domare auktoriserade av Ryska Kennelklubben ska ha rätt att döma i Sverige.

Samtal med FCI och Jordbruksverket

I situationen som råder anser Svenska Kennelklubben att det är viktigt med gemensamma åtgärder inom den internationella kennelklubbsorganisationen FCI. Samtal har förts med FCI General Committee gällande detta.

FCI beslutade redan i förra veckan att VM i agility inte kommer att arrangeras i Ryssland senare i år. Nyligen kompletterade de sina åtgärder med att Ryska Kennelklubben inte får arrangera några utställningar, prov eller tävlingar under FCI-flagg.

Svenska Kennelklubben har även kontaktat Jordbruksverket avseende eventuella särskilda åtgärder vid införsel av hundar från Ukraina. 

Vi kan alla hjälpa till

Hjälp och stöd kan ske både i stort och smått. Idag skickar vi 100 mjukishundar till ett barnhem i södra Sverige dit lika många ukrainska barn anländer vilken dag som helst. Vi hoppas att de kan vara en liten tröst i en svår situation. 

Avslutningsvis vill vi uppmana alla som kan att hjälpa till i denna mycket akuta situation. Det finns exempelvis många hjälporganisationer att visa sitt stöd för.

Back To Top