Meny
Almkullens Eros

HQ-tal hos svenska Breton

Eirams Morska Mocca

 

Klubben vill gärna att fler svenskregistrerade bretoner får sina höfter bedömda och får sitt HQ-tal bestämt. De bilder som tas i och med att HD status bestäms  skickas endera som fil eller som CD skiva till 

Øyvind Nagelhus
Rabo 3529
82195 Bollnäs

Epost: oyvind.nagelhus@helsingenet.com

Bedömningen av bilderna för bestämning av HQ är inte förenad med någon kostnad för närvarande.  Meddela din veterinär i samband med att du låter röntga hunden att du vill ha bilderna endera som fil eller som CD-skiva!

Det finns en aktuell förteckning över svenskregistrerade bretoner med känt HQ som ett dokument. Du hittar det på avelsidan under rubriken dokument i menyn till höger eller här.