skip to Main Content
HQ-tal Hos Svenska Breton

HQ-tal hos svenska Breton

Eirams Morska Mocca

 

Klubben vill gärna att fler svenskregistrerade bretoner får sina höfter bedömda och får sitt HQ-tal bestämt. De bilder som tas i och med att HD status bestäms  skickas endera som fil eller som CD skiva till 

Øyvind Nagelhus
Rabo 3529
82195 Bollnäs

Epost: oyvind.nagelhus@helsingenet.com

Kostnaden är för närvarande 150 kronor per utlåtande.
Betala till: Handelsbanken Clearing no 6407 Konto 13126156
Från utlandet: IBAN: SE29 6000 0000 0000 1312 6156 BIC: HANDSESS
Meddela din veterinär i samband med att du låter röntga hunden att du vill ha bilderna endera som fil eller som CD-skiva!

Det finns en aktuell förteckning över svenskregistrerade bretoner med känt HQ som ett dokument. Du hittar det på avelsidan under rubriken dokument i menyn till höger eller här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top