skip to Main Content

Aina och Nils avgår från sina uppdrag i Bretonklubben

Aina Jansson avgår som medlem i Avelsrådet och Nils Sandberg avgår som Styrelsemedlem och Jaktprovansvarig. 

Aina och Nils är maximalt engagerade bretonägare och jägare. De har med sitt verkligt brinnande intresse bidragit mycket till Bretonklubbens verksamhet. 

Bretonklubben tackar dem för allt de gjort för klubben!

 

Aina o Nils

Back To Top