skip to Main Content

Årets Breton 2020. Lill-Gemons Luna och Karl Berglund

Bretonklubbens styrelse har utsett Årets Breton, Årets Unghund och Årets Allroundhund. Utmärkelserna grundas på resultaten på de ordinarie prov som genomförts under året.

Karl Berglund med Lill-Gemons Luna (Hera) gratuleras varmt! Nedan några rader från Karl.

Hera (Lill-Gemons Luna) är en hund med mycket stark jaktlust men på ett positivt sätt, hon är följsam och lyhörd och jag märker på henne att hon vill göra rätt. Hon jagar med mycket god fart och har en fin reviering i sig och vänder nästan alltid rätt i vind. Hon är säker i fågel och reser bestämt utan tendens att vilja gå efter. Sen har vi såklart en del svagheter som vi ska träna på och framför allt behöver Hera mer rutin för hon är fortfarande en ung hund, bara drygt 3 år gammal. Vårt mål för 2021 är att gå utanför hemmaplan och starta på något fjällprov och jag ser det som ett sätt för oss båda att bredda oss erfarenhetsmässigt och lära oss något nytt. Vi ses på proven nästa år!

Back To Top