skip to Main Content

Årsmöte 2016 samt motioner till detta

Årsmöte 2016 blir i Klimpfjäll i samband med jaktprov 9-10 april.  Formell kallelse kommer i god tid!

Observera att eventuella motioner enligt stadgarna måste vara klubben tillhanda senast 31 dec 2015.

Motionerna sändes lämpligen till Rita Sjöman Prytz på mailadressen sekreterare@breton.se.

Back To Top