skip to Main Content

Bestämning av HQ-tal

Klubben vill gärna att fler svenskregistrerade bretoner får sina höfter bedömda och får sitt HQ-tal bestämt. De bilder som tas i och med att HD status bestäms  skickas endera som fil eller som CD skiva till 

Øyvind Nagelhus
Rabo 3529
82195 Bollnäs

Epost: suhlegan@gmail.com

Kostnaden är för närvarande 150 kronor per utlåtande.
Betala till: Handelsbanken Clearing no 6407 Konto 13126156
Från utlandet: IBAN: SE29 6000 0000 0000 1312 6156 BIC: HANDSESS
Meddela din veterinär i samband med att du låter röntga hunden att du vill ha bilderna endera som fil eller som CD-skiva!

Det finns en aktuell förteckning över svenskregistrerade bretoner med känt HQ som ett dokument. Du hittar det på avelsidan under rubriken dokument i menyn till höger eller här.

Listan är uppdaterad 2021-02-09.  Saknar du din hund där eller är något fel så kontakta Öyvind. Det finns några få hundar som har HQ tal men ej HD. Det finns inga uppgifter om dessa hundar på Kennelklubbens sida.  Möjligen är dessa hundar sålda till något annat land.

Back To Top