skip to Main Content

Vill du hjälpa till med arbete i Bretonklubben?

Som alla andra ideella, föreningar har vi i Bretonklubben behov av fler som vill hjälpa till att jobba för klubben. Det finns behov av hjälp på flera håll.

Vill du hjälpa till?

Det vi akut behöver hjälp med är

  • Utställningsansvarig
  • Kassör

Du kanske vill hjälpa till med något annat? Det kan vara allt från att hjälpa till att jobba på Regional nivå, hjälpa till med att arrangera Jaktprov, stå på Mässor och visa upp våra fina Bretoner eller något annat som du tycker att Bretonklubben borde jobba med.

Om du vill hjälpa till, hör av dig till någon i Bretonstyrelsen, Valberedningen, ditt Regionombud eller info@breton.se 

 

Back To Top