skip to Main Content

Breton ökar mest av stående fågelhundsraserna

 Breton fortsätter att öka i den registreringsstatistik som kennelklubben presenterat. Stående fågelhundar minskar totalt sett men som framgår av denna tabell så ökade Breton bra procentuellt sett jämfört med några andra fågelhundsraser i grupp 7. 

Vi hoppas och tror att det ökande intresset för vår eminenta lilla jägare ska hålla i sig framöver. 

 

 

Back To Top