skip to Main Content

Bretonklubben har bytt bank

Vi har bytt bank. Vi har numera vårt konto i Handelsbanken! Vårt bankgiro är 281-8961 och för inbetalningar från utlandet gäller: IBAN SE67 6000 0000 0001 4068 1248  BIC/SWIFT HANDSESS

Om du har andra uppgifter sparade i din internetbank- Ändra!

Back To Top