skip to Main Content

Rapport från Ripinventering 2018

Inventeringen i Stekenjokk i norra Jämtland är klar och rippopulationen här är på klar uppgång. Kullarna av både dal- och fjällripa är stora och kycklingarna är väldigt fint utväxta. Även inventeringarna i norra Dalarna och Härjedalen har varit positiva och talar för uppgång. 

Detta stämmer väl med den prognos forskarna gjort för 2018. Förra året var ett av de sämsta åren under hela den tid som ripinventeringen i Stekenjokk pågått och från detta bottenläge ska det bära uppåt. Vi ska hoppas på två eller tre riktigt fina år framöver.

Lennart Berglund

Back To Top