skip to Main Content

Bretonklubbens Värdegrund

Styrelsen för Svensk Bretonklubb har fastställt en Värdegrund för Bretonklubbens Verksamhet.

Värdegrunden är baserad på Svenska Kennelklubbens Värdegrund. SKKs Värdegrund ska beskriva organisationens gemensamma etiska grundvalar eller värderingar. Värdegrunden är av stor betydelse för att förstå Svenska Kennelklubben och de vägval som gjorts och görs i verksamheten, men också för att förstå vad SKK står för.  

SKKs Värdegrund kan ni läsa i sin helhet på SKK/Värdegrund 

Bretonstyrelsen har utsett två st Kontaktpersoner för Värdegrund. Tveka inte att höra av Dig till dem, om du har frågor & funderingar!

  • Anna Norén, 070-678 22 83
  • Per-Ivar Norell, 0702-24 94 17
  • Gemensam Mail-adress: vardegrund@breton.se 

Själva Värdegrundsdokumentet hämta HÄR

Back To Top