skip to Main Content

Framgångar i Norge för svenska bretoner

Under helgen har flera svenska bretoner haft framgångar på norska prov:

Tromsø Polarcup med tre dagars VK:

  • Axa gick vidare på Sök till semifinal. Men åkte tyvärr ut under finalen. Ä/F Ronnie Jansson.
  • Vakkunivas Tarzan T/R Tindra 3VK också vidare Semifinal.  Men åkte tyvärr ut under finalen. Ä/F Joachim Almgren.
  • Tess 1VK med CK. Ä/F Joachim Almgren.

Lifjellprovet:
Suhlegan Label Five, 2:a pris UKL, Ä/F: Lennart Berglund

Svensk Bretonklubb gratulerar till framgångarna! Det är skoj när det går bra för våra svenska bretoner på de norska proven!

Back To Top