skip to Main Content

Grunddressyrkurs i Åskiljeby, Västerbotten

Med Ingvar Johansson som instruktör hålls grunddressyrkurs i Åskiljeby i Västerbotten. Den innefattar alla moment i grunddressyren för stående fågelhundar, samt praktisk jaktträning senare när tid för det infaller.

Hör av dig till Ingvar, mer info här.

Back To Top