skip to Main Content

Nya regler för annonsering av valpkullar

Klubbens styrelse har fastställt något ändrade regler för annonsering av valpkullar. I princip är detta en anpassning till de regler som finns i Norge. Det innebär huvudsakligen att hundar med C-höfter kan accepteras i kategori 1 om högt ställda krav uppfylls vad gäller HQ för bägge hundarna.

För vidare info

Instruktioner om hur du får ett HQ värde på din hund.

Detta och mer därtill finns att läsa under fliken AVEL och dokument!

Back To Top