skip to Main Content

Valpar hos Pontus Ekman, Älandsbro

Parning är utförd 2023-01-28 mellan Suhlegan Pax och Holmevass J Mekkie. 9 valpar föddes 27 mars. 6 tikar (1 vit och leverbrun, 1 vit & svart, 5 vit & orange), 3 hanar (2 vit & svart, 1 vit& orange). Alla har lång svans. Samtliga är tingade

Pontus Ekman
Adress: Finsvik 155, 87195 Älandsbro
Telefon: 0701902535
Mail: ekmanpontus@hotmail.com

Far:
Suhlegan Pax SE25344/2020
Farfar: Jerpsetra’s A-spiro NO49092/15
Farmor: Suhlegan Nevada Sno’Flake SE31204/2016
Färg: Vit/Orange
Svans: Lång svans
HD: A
HD-index 119 (Sverige), 110 (Norge)
Jaktprov: 1:a pris Ukl, 2:a pris Ökl. 1:a pris Ukl på apportprov
Utställning: Excellent, BIR

Mor:
Holmevass J Mekkie SE60821/2019
Morfar: Brekkesagas Blackbird NO49689/11
Mormor: Touch Of Bourbon Little Chloe SE21475/2016
Färg: Vit/Svart
Svans: Lång svans
HD: B
HD-index: 101
Jaktmeriter: 1:a pris Ukl
Utställningsmeriter: Excellent

HD index för kullen: 110 (prel)
Inavelsgrad:  0 %  se även

HD-index för respektive hund reflekterar höftstatus i hundens hemland (baserat på det landets kennelklubbs statistik).  När index i en parning är från länder med olika hund populationer kan dessa index därför inte direkt jämföras och alltså inte slås ihop till ett gemensamt index för den planerade kullen. Det vi kan säga är att om hunden har ett HD-index > 100 så kan den hunden statistiskt sett förväntas avla hundar med höfter som kan lyfta höftstatus i hemlandet och vice versa ge sämre höfter om index är < 100. Även om det inte är direkt jämförbart med ett svenskt indexvärde förväntas nordiska hundar med ett särskilt högt HD-indexvärde i hemlandet påverka kullens höftledsresultat positivt. Vi bedömer att HD-index från hundar från Norden är tillförlitliga, tillför väsentlig information och att index bör anges när informationen finns tillgänglig.

Pax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna parning är enligt kategori 1 dvs enligt Bretonklubbens regelverk.
se även

Kategori 1 – Svensk Bretonklubbs regler för god avel.

Kategori 2 –  Svensk Kennelklubbs regler för avel.

Back To Top