skip to Main Content

Rapport från Bretonträff i Boden 4-5/6 2022

Den traditionella Bretonträffen i Boden är genomförd. Bra väder, trevlig stämning och i övrigt glada och givande möten mellan hundar och människor i olika åldrar.

Under de två dagar träffen pågick möttes inte mindre är 18 bretonägare. Dessutom deltog tre stycken blivande bretonägare som just nu väntar på sina valpar, mycket trevligt, två av valpkörarna deltog dessutom i hela träffen under två dagar. Nämnas bör också att vi hade både besökare och deltagare i dressyrdelen av kursen ända från Skellefteå, en resa på ca 35 mil i dessa drivmedelsdyra tider. Mycket uppskattat.

De dryga tjugotalet hundar vi mötte varav både i varierande ålder och skiftande raser. Den yngste en bretonvalp på endast tre månader. Vi fick också lära känna både engelsk setter och Norrbottensspets.

Klubben bjöd på både fika och korvgrillning i olika omgångar. Denna gång också på övernattning i gården Grangärda.

Under kursen genomförde vi som vanligt en jaktdressyrkurs. Den mycket skickliga instruktören Saila Suorsa guidade oss igenom de fyra lätta stegen. Vi fick öva kontakt med våra hundar, följ mig, det viktiga ordet samt lekens betydelse i en relation med hunden. Vi övade inkallning under stigande svårighetsgrad, stopp vid uppflog (sprättbur), stopp från att förfölja en flyende hare. Vi lärde oss en teknik för att få hunden att gå bakom, avance mot avanceplatta. Dessutom fick vi se att vissa hundar sekunder vid anblicken av en stående konstgjord hund. Apportering och apportträning ingick också, bland annat fick vi lära oss att nyttja en apportruta. I dressyrdelen av träffen ingick också en spårövning där samtliga hundar lyckades att spåra upp ripa eller järpe men även rådjurs- och älg klöv. Detta till alla hundförares stolta glädje.

Den mycket prestigefyllda tävlingen i samarbete mellan hund och förare samt hundens reaktion på förarens kommando avslutade som vanligt hela träffen. Vinnare i mycket hård konkurrens med övriga deltagare, men främst av Lars-Ivar Johansson med Chewie 2 år och Jonas Boman med Billy 17 månader blev Nina Chlot Selberg med Louie 14 månade. Stort grattis Nina Du kan nu titulera Dig bretonmästare för Norrbotten Södra 2022.

Ett stort tack till samtliga deltagare i bretonträffen i Boden 2022. Mycket trevligt att få träffa Er alla.

Ett särskilt tack till Saila som guidade oss igenom jaktdressyrkursen mycket skickligt, prestigelöst och trevligt. Jag tror att det är 19 året i rad som Saila ställer upp och hjälper oss bretonägare, ovärderligt, tack än en gång Saila.

Skitjakt på Er go vänner.

Bretonhälsningar

Stig-Åke ”Pigge” Göransson. Regionombud

Back To Top