skip to Main Content

Har du en utställningsmeriterad hane?

Till exteriördomarkonferensen för Breton (mfl. raser inom vorstehklubben och SKF) söker vi utställningspremierade en hanhund med svans, med minimum ”Excellent”.  

Konferensen hålls 6-7 april på Scandic Hotell, Upplands Väsby. 

Ansvariga för ”uttagningen” är Marie Nylander och Åsa Mäkitalo. 

Viss ersättning för resa och logi utgår.

Skicka intresseanmälan, meritförteckning och gärna en bild till Åsa ( 0980.29244@telia.com) och Marie ( eirams@telia.com)            

Indra Årets Breton, utställning 2018
Back To Top