skip to Main Content

Vem betalade Medlemsavgift 30 jan utan namn?

Någon betalade in en Medlemsavgift 30 jan utan namn. Tyvärr är det helt omöjligt för oss att spåra.

Om du vet med dig, att du kan ha gjort det, vill du vara vänligt att kontakta kassor@breton.se. så kan vi bokföra er som Medlem i Bretonklubben även 2019. Skicka gärna med en kopia på inbetalningen. 

Fr o m 1 januari 2019 har Bretonklubben infört nya betalningsrutiner. Ni ska aldrig betala in något till Bretonklubben utan att ha fått en faktura med OCR-nr. Det numret matchar er inbetalning till rätt uppgift.

Ni kan läsa mer om Bretonlubbens nya betalningsrutiner här 

Back To Top