skip to Main Content

Betalar du till klubben med SWISH?

Om du vill betala med SWISH, kan du nu enkelt scanna QR-koden i bilden till höger för att få Bretonklubbens SWISH-nr.  

SWISH-koden ligger också numer på startsidan (se bild nedan). Så att du alltid enkelt & snabbt kan nå den. Klicka bara på SWISH-symbolen på startsidan, så blir den större. 

OBS! Betala ingenting till Bretonklubben utan att ha fått en faktura med OCR-nr. Vid betalning ska enbart OCR-nr anges.

Vi har skickat faktura per mail till alla gamla medlemmar. Om du inte fått en faktura, kan det hamnat i din Skräpkorg eller också har vi fel mail-adress till dig. Om du inte hittar någon faktura hör av dig till kassor@breton.se. Betala INTE utan att ha fått fakturan med OCR-nr.

Om du har andra frågor runt betalning kontakta kassor@breton.se.

Back To Top