skip to Main Content

Träning på fält i Värmland och Halmstadstrakten

SKF anordnar ett par fältträningar för alla raser/medlemmar i höst.
Inbjudan ligger ute på SKF webbsida.  Stor efterfrågan anmäl dig snarast!

Back To Top