skip to Main Content

Träningshelg i Jämtland/Härjedalen 8-9 augusti

Träning i grupp av stadga, lugn i flog och skott mm!  Se detaljer i PM

Observera de särskilda regler som fn gäller för alla aktiviteter i SKK anslutna klubbar 

Väl mött! Anmäl dig enligt instruktioner i PM

Magnus Löfgren
Regionombud

Back To Top