skip to Main Content

Vi behöver DIG!

Vad vill DU hjälpa till med i Bretonkluben?

Vår populära ras Breton ökar för varje år i antal i Sverige. Jätteroligt! Därmed ökar glädjande nog även Medlemsantalet i Bretonklubben! De senaste 20 åren har Medlemsantalet ökat från ca 150-180 medlemmar till 525 st som vi har i dag. 

Nu när vi har så många Medlemmar ökar intresset från alla Medlemmar för mer aktiviteter inom Bretonklubben.

Eftersom Bretonklubben har växt så mycket de senaste åren, har vi väldigt stort behov av att få fler Medlemmar som hjälper till att arbeta ideellt inom Bretonklubben. Om verksamheten ska fungera bra, krävs att fler hjälper till! Vi som är aktiva nu räcker inte till!

Bretonstyrelsen anser att aktiviteterna ute i Regionerna får en allt viktigare roll, när vi får alltfler Medlemmar. Så att stärka Regionerna är bland det viktigaste jobbet vi har framför oss.

Att jobba ideellt med Bretonklubben är väldigt roligt! Man lär känna många nya Bretonvänner och får chansen att bidra till utvecklingen av vårt stora intresse – våra underbara Bretoner!

Det finns behov av att fler personer inom väldigt många områden. Allt från att hjälpa till lokal nivå på Regionsträffar till att hjälpa till med att arrangera Träningsgrupper, Jaktprov eller att jobba centralt i Bretonklubben med någon av våra Kommittéer. Om du börjar fundera på att hjälpa till, börja gärna att vara aktiv i din Region det finns mycket att göra där! Men du är självklart även välkommen till något centralt uppdrag!

Bretonklubben behöver:

  • Fler Provledare
  • Fler Domare
  • Fler som är aktiva inom Regionerna
  • En Kassör
  • En Utställningsansvarig och  flera personer som hjälper till med Utställning
  • Några som är med i nya Marknadsföringskommittén (Sponsring, Hemsida, Sociala media mm)
  • Några som är med i nya Apporteringskommittén
  • Kanske Du ser ytterligare något mer område som vi behöver bli bättre på?

Vad vill DU hjälpa till med i Bretonkluben?

Erbjud din hjälp genom att kontakta ditt lokala Regionombud eller skicka mail till ordforande@breton.se

Back To Top