skip to Main Content

Vill du hjälpa till med arbete i klubben?

Som alla andra ideella föreningar är vi beroende av att våra medlemmar hjälper till!

Just nu är vi i akut behov av förstärkning för att Jaktproven i Pirtti/Kiruna och Dundret/Gällivare överhuvudtaget ska bli av.

Vi behöver även förstärkning i Avels- och Utställningskommitén.

Om du är intresserad av att hjälpa till med något, hör av dig till info@breton.se eller ring någon i styrelsen.

 
Back To Top