skip to Main Content

Rutiner för Återbud vid Jaktprov

Glädjande nog är det alltfler som anmäler sig att för att starta på Jaktprov. Det tycker vi i Bretonklubben är väldigt roligt! Eftersom intresset är större arrangerar vi allt fler Jaktprov per år. Men vi har inte lyckats öka takten med antal Jaktprov i samma hastighet som antalet anmälda ökar.

Detta orsakar tyvärr att det allt oftare blir Lottning till Jaktprov, och därmed även en ökad administrativ hantering av Reservlista och Återbud. För att rutinen för Reservlista och Återbud ska fungera mer rättvist och enklare administrativt har Bretonklubben bestämt att införa nya rutiner för Återbud fr o m vårvinterproven 2021.

Rutiner för Återbud vid Jaktprov

  • Alla som lämnar Återbud får betala 25 % oavsett anledning
  •         Undantag om det är Corona-relaterad orsak (intyg krävs), markägare eller provledare. Då gäller 0 % debitering. 
  • Lämnas Återbud senare än sista 5 dagarna före provstart– debiteras alltid 100 % betalning av startavgiften
  •        Undantag om intyg på giltig orsak skickats till kassor@breton.se före provstart, endast 25 % debiteras 
  • Alla Återbud ska enbart lämnas via Återbud-web-formuläret som finns på breton.se/Jaktprov/Återbud
  • Gäller även hundar på Reservlistan. Alltså även Reservplatshundar ska lämna Återbud omgående om de får förhinder.
  • Reserver betalar 0 kr vid Återbud, så länge som de står på Reservlistan
  • Om någon från Reservlistan tackar NEJ till till erbjuden startplats, får de betala 25 % respektive 100 %

Regler för Intyg: Vid skada eller sjukdom för hund/förare krävs veterinär/läkarintyg. För Corona-orsak eller löptik krävs intyg av någon för SKF känd person. Om inget intyg skickats till Kassören vid provstart, kommer inget intyg efterfrågas och full avgift debiteras per automatik.

Back To Top