skip to Main Content
Betalning Medlemsskap 2022

Betalning Medlemsskap 2022

Årsmötet har beslutat att höja 2022 års avgift till 385 kr p g a ökade omkostnader för Bretonklubben.

De flesta Medlemmar har nu fått faktura från SKK om förnyat Medlemsskap i Bretonklubben inför 2022.

Om ni har ett Kivra-konto, så skickas fakturan via Kivra. Annars får ni fakturan per papperspost.

Merparten av Medlemmarna betalade i januari 2021, och alla ni har därför fått fakturan nu för betalning i januari. 

Numer när SKK sköter fakturahanteringen är det ett ”rullande” Medlemsskap. D v s om ni betalade Medlemsavgiften t ex i mars i 2021, kommer ni få fakturan för betalning i mars 2022. 

För nya medlemmar och mer info om hur man registrerar och betalar Medlemsavgift läs på Medlemssidan 

 

Back To Top