skip to Main Content

Betalning Medlemsskap 2022

Vi får många frågor om de nya rutinerna runt Bretonklubbens Medlemsavgift. Sedan 2021 administrerar SKK Medlemsregistrering och Medlemsavgift åt Bretonklubben. 

De flesta Medlemmar har nu fått faktura från SKK om förnyat Medlemsskap i Bretonklubben inför 2022.

Om ni har ett Kivra-konto, så skickar SKK fakturan via Kivra. Annars får ni fakturan per papperspost.

Merparten av Medlemmarna betalade i januari 2021, och alla ni har därför fått fakturan nu för betalning i januari. 

Numer när SKK sköter fakturahanteringen är det ett ”rullande” Medlemsskap. D v s om ni betalade Medlemsavgiften t ex i mars i 2021, kommer ni få fakturan för betalning i mars 2022. 

Om du inte har fått någon faktura från SKK, har de troligen fel mail-adress till dig. Läs på Medlemssidan hur du ska göra. Där finns även info om hur man ändrar postadress mm. Bretonbladet skickas självklart till den Postadress som finns i vårt Medlemsregistret. 

Årsmötet har beslutat att höja 2022 års avgift till 385 kr p g a ökade omkostnader för Bretonklubben.


VILL DU BLI MEDLEM I BRETONKLUBBEN?

Om du inte redan är Medlem, men vill bli Medlem så finns information om hur man registrerar och betalar Medlemsavgift läs på Medlemssidan 

Back To Top