skip to Main Content

Svara på Enkäten om Bretonklubben senast 25 febr!

Ett stort tack till alla ni som redan har svarat på vår Enkät! 

Nu har drygt 100 Medlemmar svarat på Bretonklubbens Enkät. Ni bidrar till att vi kan göra de rätta sakerna inom Bretonklubben och få vår verksamhet bättre! 

ENKÄTEN ÄR STÄNGD 25 febr

Glädjande nog har antalet Bretoner ökat mycket de senaste åren, och därmed har även antal Medlemmar i Bretonklubben ökat. Nu har vi 525 Medlemmar. Jätteroligt! Eftersom vi nu är en så pass stor klubb, finns många önskemål om att vi ska ha fler aktiviteter och nya typer av aktiviteter.

Därför har vi gjort en Enkät, som vi har skickat ut till alla Medlemmar per mail för att vi vill få hjälp från er att bli bättre och göra de rätta sakerna!
Vi hoppas att många kommer svara på denna enkät! Bretonklubben är självklart till för alla er Medlemmar!

Resultatet från Enkäten kommer redovisas på Årsmötet och breton.se, och beroende på resultatet kan den bli underlag för några beslut på Årsmötet

Om du är Medlem och INTE har fått denna enkät, kan den ha landat i din Skräppost. Titta där! Eller också har vi fel mail-adress till dig i vårt Medlemsregister. Hör av dig till ordforande@breton.se så skickar vi Enkäten till dig.

Back To Top