skip to Main Content

Du har väl inte glömt betala medlemsavgiften för 2013?

Medlemsavgiften är för år 2013 oförändrat 350kronor samt 100 kronor för familjemedlem.

Betala snarast till privatgiro 490156-7 och glöm inte att notera  namn och adress!

För mer info klicka här

 

Diva ägare:Rita Sjöman Prytz 

Back To Top