skip to Main Content

Uppdaterade riktlinjer för valpannonsering genom Svensk Bretonklubb

Svensk Bretonklubb uppmanar alla bretonägare att låta höftröntga sina hundar. Uppmaningen gäller även de hundar som inte förväntas gå i avel – detta gynnar rasen på sikt.

Vid styrelsemöte 2021-01-27 fastställdes nya riktlinjer för annonseringen. Den stora förändringen är att vi nu tar in HD-index i våra kriterier. Avelskommittén anser att tillgången till ett index för hundarnas avelsvärde  avseende  HD är ett stort framsteg.

Vi får nu ett svenskt, objektivt redskap för avelsvärdering vi saknat tidigare. Säkerheten och därmed värdet av HD-index är beroende av hur många hundar som röntgas. Ju flera som röntgas desto säkrare prognos. Den av SKK beräknade arvbarheten för Bretonrasen är cirka 0.20. Detta är ett relativt långt värde vilket gör att några stora och snabba förbättringar inte kan ske men det ger uppfödare klart bättre och tydligare förutsättningar att ta hänsyn till HD i sin avel. Införandet innebär att kraven för Kategori 1 därmed höjts något.

Ytterligare instruktioner och information 

 

Back To Top